Home / Haşereler

Haşereler

Gözle görülmeyecek kadar küçük yapılı olan akar zararlısı insanların ve hayvanların bulunduğu ortamlarda bulunur. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde ve bunların ortamında bulunan akar canlısı canlıların deri atıkları ve ortamdaki küçük organik besinler ile beslenen canlılardır.

AKREP

Akrep canlısının tüm türleri zehirlidir. İnsanlara ve hayvanlara oldukça zarar veren bir böcek türüdür. Akrep canlısı türlerine bağlı farklı büyüklüğe, farklı renklere ve farklı özeliklere sahiptirler. Genellikle sıcak mevsimlerde aktif olan akrep canlısının çöl ve sıcak alanlarda yaşayan türleri diğer bölgelerde yaşayanlara oranla daha zehirlidir.

ARI

İnsanlara zarar veren canlılardan biride arı haşeresidir. Bu canlılar insanlara farklı türde zararlar vermektedir. Bu canlıların birçok türü vardır ve her türün kendine has bir özelliğe vardır ve her arı türü insanlara farklı şekillerde zarar verir. İnsanlara en çok zarar veren arı türlerinin başında yaban arısı ve eşek arısı gelir.

BİT

Bit, insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde yaşayan bir parazit çeşididir. Bit haşeresinin birçok türü vardır. İnsanlara en çok zarar veren bitler insanlar ve hayvanlar üzerinden kan emen türleridir. Bu zararlı böcekler kanatsızdırlar ve uçamazlar.

ÇEKİRGE

Çekirge, türüne bağlı olarak farklı boyda ve farklı yapıda olan, bitkisel beslenen bir böcek türüdür. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde bulunmayan ve canlılardan kan emmeyen bir böcek türüdür. Vücudu yanlardan basık bir yapıdadır. Çekirgeler kanatları sayesinde çok uzak mesafelere kadar uçabilirler

ÇİYAN

Çiyan, zehirli haşereler arasında bulunan ve insanlara oldukça fazla miktarda zarar veren bir haşere türüdür. İnsanlar ve hayvanları sokarsa ciddi bir sağlık sorununa neden olur. Türüne bağlı olarak farklı güçte bir zehir etkisine sahiptir. çıyan ısırmasında insanlar zehirlenebilir ve hatta müdahale edilmede gecikilirse insanlar yaşamını yitirebilir.

DANA BURNU

İnsanların besin kaynaklarına zarar veren, genellikle ekinler arasında bulunan bir böcek türüdür. Dana burnu yuvasını 30 – 40cm yerin dibine kazır ve orada yaşar. Danaburnu yumru gövdeli bitkilerin yumrularını ve köklerini kemirerek yer. Böylece hem bitkilerin verimini düşürür ve hem de birçok taze fidanların kurumasına neden olur.

DERİ BÖCEĞİ

Deri böceğinin birçok türü vardır. Bu böceklerin her bir türün özelliği farklıdır ve insanlara verdiği zararlarda farklıdır. Deri böceği olarak ele aldığımız böcek türü genellikle hayvansal olarak beslenir. bu böcekler ev ve iş yerlerinde insanlara oldukça fazla miktarda zarar verirler.

FARE

Fare, kemirgenler arasında incelenen haşere türüdür. Bu kemirgenler yaşadığı alana bağlı olarak insanlara farklı zararlar vermektedir. Her fare türü farklı yerlerde yaşar, bazı fare türleri insanların yaşam alanlarına kadar gelirler bazıları ise doğal ortamda yaşarlar ve bu alanda insanlara zarar verirler.

GÜVE

Güve deyince aklımıza sadece elbise güvesi veya tahıl güvesi gelmesin. Bu böceklerin birçok türü vardır. Her güve türünün kendine has bir özelliği vardır. Güveler bulunduğu ortama bağlı olarak farklı isimler alırlar. Her güve çeşidinin verdiği zarar farklıdır.

HALI BÖCEĞİ

Halı böceği, ev ve iş yerlerinde genellikle kullanılmayan eşyalar içine yerleşir ve onları kemirerek yer. Böylece bu eşyalara zarar verip kullanılmaz hale getirir. Halı böceği küçük yapılı ve kanatsız bir böcektir.

KAKALAK

Kakalak böceği hamam böceğine verilen genel bir isimdir. Bu böceklerin birçok türü vardır. kakalak böceği insanları ısırmaz veya insanları sokup zehirlemez. Bu böcekler evlerin nemli ve rutubetli kısımlarında bulunur ve genellikle açıkta bırakılan besin maddelerini yiyerek beslenirler

KALORİFER BÖCEĞİ

Kalorifer böceği evde, sıcak alanlarda, fırın, pastane, yemekhane, mutfak kısaca gıdaya yakın sıcak olan her ortamda sıkça görülebilecek bir haşeredir. Kalorifer böceği hemen her şeyi yer(kâğıt, naylon, silikon ).Kalorifer böceği açık kahve renk tonlarında görülür. Başında bulunan bedeninden daha uzundur ve algılama görevi yapar.

KARA FATMA

Kara Fatma, hamam böceğinin bir türü olup genellikle oryantal hamam böceği olarak tanınır. Bu böcekler de diğer böceklerde olduğu gibi nemli ve rutubetli yerlerde yaşarlar. Renkleri siyah olduklarından dolayı bu ismi almıştır. Kara Fatma insanlara birçok hastalık ve mikrop bulaştırdığı için mutlaka ilaçlanması gerekir

KARA SİNEK

Karasinek ve sinekler türleri insanlara en çok zarar veren böceklerdendir. Küçük yapılı ve kanatlı haşerelerdir. Bu canlılar her türlü pisliği ve mikrobu bünyesinde bulundururlar. Sinekler genellikle beslenmesini dışardan sağlar fakat üreme döneminde insanlardan ve hayvanlardan kan emerler.

KARINCA

Karınca, türüne bağlı olarak farklı yapılara sahip ve farklı renklerde olan küçük yapılı bir böcek türüdür. Karıncaların birkaç türü hariç geneli kanatsızdır. Sadece kraliçe karıncalar kanatlıdır. Karıncalar en çok insanların besin kaynaklarına zarar verirler.

KENE

Kene haşeresi son dönemlerde ölümcül hastalıkları insana bulaştırma sebebi ile adını sık olarak duyurmuştur. Kene böceği, kan emici, 8 bacaklı, yaz aylarında ortaya çıkan, açık arazide yaşayan bir haşere türüdür. Yumurtlama ile çoğalan böcek, yumurtadan ilk çıktığında 3 bacaklı larvadır

KERTENKELE

Kertenkele hayvanı doğada 3000 kadar türe sahiptir. Bazı türlerde ayaklar 4 tane, bazılarında 2 tane bulunur. Bazı kertenkelelerde ise hiç ayak bulunmaz. Kertenkele canlısı, soğuk iklimde yaşamayı sevmez. Sıcak ülkelerde kertenkelenin birçok türüne rastlamak mümkündür

KIRKAYAK

Kırkayak böceği, bölmeli bedeni olan çok ayaklı bir canlıdır. Her vücut bölmesinde 2 çift ayak bulunur. Kırkayağın yaşama alanına göre, büyüklüğü ve rengi değişir. Çiyan böceği ile benzerlik gösterse de aynı değildir. Kırkayak beslenmesini bitkisel yapar

KULAĞA KAÇAN

Kulağakaçan böceği nemli alanlarda yaşar. Bitkisel ve hayvansal beslenir. Kulağa kaçan haşeresi genellikle, koyu renklerde (siyah, kahve) görülür. Büyüklüğü, 4-5mm arasında değişebilir, bedeninin sonunda 1 çift kıskaç vardır. İnsanları ısırmayan bu canlı, iç alanlara girerse, gece uyurken insanların kulak ve burunları içerisine girebilir.

ÖRÜMCEK

örümcek Örümcek 8 eklem bacaklı, öne, yana, ileri ve geriye rahatlıkla hareket eden zararlı bir haşere türüdür. Örümcekler, etçil beslenirler. Ağ kullanarak veya kullanmadan avlarını yakalayabilirler. Yaşadıkları alana bağlı olarak, farklı renk ve boyda olabilirler

PİRE

Pire haşeresi, her yerde görülebilecek bir zararlı türüdür. Pire üzerinde bulunduğu canlının adı ile anılır. Hareketlerini zıplayarak sağlar. Pireler canlılardan kan emerek hayatını sürdürür. Yumurtlama yaparak ürerler. Pire yumurtasından çıkan yavrular, gözü olmayan larvalardır. Deri döküntüleri ve kıl gibi organizmalar yiyerek gelişirler.

SALYANGOZ

Salyangoz böceği sürünerek hareket sağlayabilen, sırtında kabuğu ile gezen, yağmurlu zamanlarda oldukça çok görülen bir haşeredir. Salyangoz, taze bitkilerle beslenir, kuru ot yemeyi sevmez. Çok yağış alan bölgelerimizde, toplanarak ihraç edilir.

SİVRİSİNEK

Sivrisinek kanatlılar gurubundan bir haşeredir. Sivrisinek uçabilmek için, oldukça fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu sebeple şekerli meyve nektarlarına ihtiyaç duyarlar. Beslenmelerini de bu yoldan yaparlar. Sivrisineklerin dişi olanları insanı ısırır, bunun sebebi yumurtlama yapabilmektir

TAHTA KURDU

Tahta kurdu, tahtaları kemirip, oyarak yaşayan, bitkisel beslenen bir haşere türüdür. Tahta kurtları ahşap eşyaları, sürekli kemirerek zarar görmesine neden olur. İnsanları ısırmazlar, ahşap eşyaları kemirirken bizim rahatlıkla duyabileceğimiz sesler çıkarırlar…

TAHTA KURUSU

Tahtakurusu, 6 bacaklı, 5-6mm boyunda, kan emici, bir haşeredir. Gündüzleri vaktini karanlık, köşelerde geçiren böcek, akşamları sinsice kan emmek için ortaya çıkar. Tahta kurusu ağzından çıkarttığı iğnesini, insan derisinin yoğun kılcal damarların olduğu yere batırır. Geniş bir karın yapısına sahip olan böcek oldukça fazla kan emebilir

TATARCIK

Tartarcık, sinek türlerinden bir tanesidir. Leishmania isimli parazitleri, kedi, köpek, fare gibi hayvanlardan insanlara bulaştırır. Tatarcık kene haşeresi kadar tehlikeli sayılabilir. Sineğin ısırdığı yerde, şark çıbanı adı verilen yaralar açılır, karaciğer, dalak, lenf düğümleri, kemik iliği ve iç organları etkileyerek ölümlere neden olabilir.

TESBİH BÖCEĞİ

Tespih böceği, bir tehlike ve korku anıda, kendini top gibi yuvarlak bir duruma getirmesinden ötürü tespih böceği ismini almıştır. Nem ve suya ihtiyacı çok olmasından dolayı, nemli bahçe, taş altı, çiçek saksısı, kaya kenarı, ağaç kabukları altında bol miktarda bulunur. Tesbih böceğinin derisi katmanlı biçimdedir, baş kısmında 2 tane anten bulunur

UYUZ BÖCEĞİ

Uyuz böceği deri altına açtığı, tünellerde yaşar, yumurtlar ve çoğalır. Bir deri böceği türüdür.1mm büyüklüğünde, 8 bacaklı, yuvarlak bir haşeredir. Sadece dişi olan uyuz böceği türleri insanda ve hayvanda hastalık yapar. Özellikle sıcak havalarda, çok hareketli olurlar. Uyuz böceği hareket halindeyken aşırı kaşıntıya neden olur

YILAN

Yılan koku almak için sık şekilde dilini dışarı çıkartır. Çenesini de yere değdirerek titreşimleri algılar. Yılan soğuk iklimlerde yok denecek kadar azdır. Yaşadığı iklimin şartları, beslenmesine bağlı olarak farklı boy ve renge sahiptir. Yılan beslenmesini etçil yapar, besinleri arasında, tavuk, domuz, yumurta, yılan, fare, balık vb canlılar vardır.

Watch Dragon ball super

Merhaba ilaçlama hakkında bilgi ve ücret almak için bize burdan yaza bilirsiniz
Powered by